Intrebări examen Proiectant sisteme de securitate -I

Redau mai jos exemple de întrebări pentru examenul de absolvire a cursului de formare profesională pentru Proiectant sisteme de securitate. Fiecare întrebare poate avea unul, două sau toate răspunsurile corecte. Răspunsurile corecte trebuie să le găsiți singuri.
A. Incendiu
1. Care dintre componentele sistemelor de detectare a incendiilor se află în Lista produselor pentru construcții cu rol în satisfacerea cerinței de securitate la incendiu:
a) detectoare de noxe;
b) izolatori pentru scurtcircuit;
c) indicatoare/comutatoare pentru debitul de apă.

2. Care dintre condițiile de mai jos trebuie îndeplinite la aplicarea marcajului CE:
a) reglementărilor tehnice aplicabile produsului, în mod vizibil, ușor lizibil și de neșters;
b) direct pe produs, pe instrucțiunile ce însoțesc produsul sau pe o placă de marcaj atașata produsului, astfel încât sa poată fi detașată la nevoie;
c) pe ambalaj în orice situație.

3.Care sunt parametrii care caracterizează aprinderea lichidelor?
a) Temperatura de inflamabilitate, temperatura de aprindere, temperatura de autoaprindere
b) Temperatura de aprindere, temperatura de autoaprindere, energia minima de aprindere
c) Energia minima de aprindere, temperatura de aprindere, viteza de ardere

4. Care este tipul de ardere întâlnit la incendii?
a) Normale
b) Rapide
c) Deflagrații

5. Care sunt tipurile de materiale de care se ține seama în calculul sarcinii termice:
a) toate materialele combustibile din clădire și din părțile combustibile ale construcției, atât pentru materialele combustibile depozitate si manipulate (mobile) cat si pentru materialele combustibile din elementele de construcții (fixe);
b) numai materialele combustibile din clădire și din părțile combustibile ale construcției, atât pentru materialele combustibile depozitate și manipulate (mobile);
c) numai materialele combustibile din elementele de construcții (fixe).

6. Care procedeu se poate aplica și preventiv pentru protejarea zonelor expuse la radiații termice:
a) introducerea de inhibitori;
b) reducerea conținutului de oxigen;
c) răcirea suprafețelor.

7. Care este clasa incendiilor de gaze?
a) Clasa A
b) Clasa B
c) Clasa C

8. Ce tipuri de surse de aprindere pot fi întâlnite?
a) Radiante, convective, conductive
b) Numai radiante
c) Radiante și convective

9. In ce documentații tehnice trebuiesc identificate împrejurările care pot favoriza aprinderea?
a) Memoriu tehnic general;
b) Scenariul de securitate la incendiu;
c) Nu este necesara identificarea împrejurărilor care pot favoriza aprinderea la faza documentațiilor tehnice.

10. Pentru reducere riscului de incendiu pentru încadrarea în nivelurile admise de către reglementările tehnice, proiectantul:
a) adopta masuri alternative pentru reducerea riscului de incendiu;
b) echipează construcția cu sisteme suplimentare de semnalizare a incendiilor cu detectoare multicriteriale;
c) suplimentează numărul mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

11. Scenariul de securitate la incendiu este:
a) parte componenta a memoriului de arhitectura;
b) piesă scrisă a proiectului construcției;
c) anexă a autorizației de securitate la incendiu.

12. Conform prescripțiilor Normativului I18, cablurile electrice din componența sistemelor de securitate care trebuie să rămână în funcțiune mai mult de un minut după detectarea incendiului trebuie să reziste la efectele focului un timp de:
a) 30 de minute sau sa fie protejate pentru aceasta perioada;
b) 1 ora sau sa fie protejate pentru aceasta perioadă;
c) 45 de minute pentru obiective protejate de importanta majora.

13. Organizația care desfășoară activitatea de proiectare și care are implementat sistemul de management al calității conform standardului ISO 9001:2008, trebuie:
a) să aplice sancțiuni persoanelor vinovate pentru nerespectarea cerințelor impuse sistemului de management al calității implementat în organizație;
b) să demonstreze capabilitatea de a furniza consecvent produse care să satisfacă cerințele clientului și cerințele legale și reglementările aplicabile;
c) să planifice și să controleze activitățile de proiectare;

14. Verificarea proiectelor pentru execuția construcțiilor, in ceea ce privește respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerințe, se face:
a) numai pentru proiectele care urmează să fie avizate la politie sau la pompieri;
b) numai de către specialiști verificatori de proiecte atestați, alții decât specialiștii elaboratori ai proiectelor;
c) verificarea este opțională și se face numai la solicitarea investitorului.

15. Dacă între două mesaje transmise de sistemul de alarmare vocala pauza depășește 30 de secunde:
a) se va transmite sunet de sirene identic cu cel produs de sirenele sistemului (frecventa și modulație identice);
b) se va transmite un ton continuu cu frecvența de 1000 Hz;
c) se va transmite un mesaj care sa anunțe că urmează o pauză dar starea de alarmă continuă.

16. Care este înălțimea maximă de instalare a unui detector punctual de fum conform EN54-7?
a) 7,5 m
b) 15 m
c) 12 m

17. Pentru calculul numărului de detectoare instalat într-o încăpere, cum variază suprafața acoperita de un detector punctual de incendiu în funcție de creșterea înălțimii de instalare?
a) Nu este influențata
b) Creste
c) Scade

18. Care este înălțimea maxima a unei grinzi care nu trebuie luata in calcul la stabilirea numărului de  detectoare dintr-o încăpere?
a) 200 mm
b) 500 mm
c) 800 mm

19. Care este distanta minima care trebuie păstrata fata de pereți in cazul detectoarelor de incendiu?
a) 1 m
b) 30 cm
c) 0,5 m

20. Care este suprafața maxima protejata de un detector montat într-un spațiu delimitat de tavan si tavanul fals si care are înălțimea mai mica de 1 m?
a) Aceeași ca și a unui detector montat in incinta propriu-zisă (pe tavanul fals)
b) Maxim 30 metrii pătrați
c) Maxim 10 metrii pătrați

21. Ce condiție trebuie să îndeplinească suprafețele de montaj ale elementelor unui detector liniar de fum?
a) să fie vopsite cu culoare neagra
b) să fie izolate din punct de vedere electric
c) să fie stabile din punct de vedere mecanic

22. Ce fel de cablu trebuie utilizat la realizarea unor conexiuni radiale în cadrul unui sistem de detectare și de alarma in caz de incendiu?
a) Cablu rezistent la incendiu minim E30
b) Cablu torsadat
c) Cablu inscripționat

23. Cine trebuie să anunțe eventualele modificări ale structurii clădirii protejate împotriva incendiului?
a) Proiectantul
b) Persoana responsabilă desemnată de beneficiarul clădirii
c) Reprezentantul ISU, cu ocazia inspecțiilor

24. Activitatea de monitorizare a implementării proiectului tehnic include următoarele activități:
a) asistența pentru întocmirea de documente pentru licitația de lucrări;
b) asistență pentru alegerea furnizorilor de energie electrică;
c) asistentă la evaluarea ofertelor.

25. Ce legislație stă la baza elaborării devizului general:
a) Legea 333 din 2003
b) Ordinul nr. 3 din 6 ianuarie 2011 emis de MAI&
c) Modelul cadru si Metodologia privind elaborarea devizului general aprobata prin Hotărârea de Guvern nr. 28/2008.

Vor urma și întrebări privind partea a II a (de alarmare antiefracție, supraveghere video, control acces, protecție mecanica).

Articole asemanatoare:

Bogdan Turcanu

Bogdan Turcanu

3 thoughts on “Intrebări examen Proiectant sisteme de securitate -I

  1. Salut,

    Intentionez sa urmez acest curs, unele din intrebari mi se par destul de dificile…sau mai bine spus neclare. Se pot gasi raspunsurile undeva? Multumesc.

  2. Ti s-au parut grele intrebarile ? sunt multe intrebari putin ciudate, si daca se poate sa postezi si raspunsurile ar fi perfect.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.