Cursuri

În perioada 31.03.2011 – 08.04.2011 sunt în București pentru partea teoretică a cursului de Proiectant Sisteme de Securitate (COD COR: 214319), curs organizat de Asociația Română pentru Tehnică de Securitate. Cursul se ține la sediul Asociației din Sema Parc și am fost norocos să găsesc cazare în apropiere, la Pensiunea Casa Mică.
La acest curs voi învăța despre analiza de risc la efracție, cauzistica la efracție, clasificarea informațiilor, teoria arderii / termodinamica incendiului / noțiuni de propagare a fumului, interpretarea scenariului la incendiu, proiectarea sistemelor de efracție si control al accesului, a sistemelor TVCI, a instalațiilor de detecție a incendiului, a sistemelor de monitorizare și despre securitate mecanică, protecție perimetrală, integrarea si interconectarea sistemelor de securitate.
Materialul de curs este prezentat și discutat de către specialiști în domeniu, reprezentanți ai IGSU și IGPR.
Toate informațiile primite fac referire la legislație, standarde, normative, ca de exemplu:

 • Legea 10/1995, legea calității in construcții;
 • Legea 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor; actualizată prin Legea 40/2010;
 • HG 1010/2004, se referă la condițiile tehnice de aplicare a prevederilor legii 333/2003;
 • HG 1698/2005, aduce precizări la HG 1010/2004, privind parametrii necesari pentru proiectarea și funcționarea sistemelor de supraveghere prin TVCI;
 • Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Legea 182/2002, privind protecția informațiilor clasificate;
 • HG 585/2002, Standarde naționale de protecție a informațiilor clasificate în România;
 • HG 781/2002, privind protecția informațiilor clasificate „secret de serviciu”’;
 • HG 28/2008, privind conținutul cadru al Studiilor de prefezabilitate și de fezabilitate;
 • Legea 677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • HG 1739/2006 privind aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
 • HG 537/2007 privind sancționarea contravențională în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 • OMAI 130/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu;
 • OMAI 167/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
 • OMAI 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 • OMAI 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu cu modificările și completările ulterioare;
 • OMAI 105/2007 pentru modificarea OMAI 585/2005 pentru aprobarea unor măsuri privind funcționarea Comisiei de recunoaștere a organismelor pentru atestarea conformității produselor pentru construcții cu rol de satisfacerea cerinței la incendiu;
 • OMAI 1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgența;
 • Legea nr. 608/2001, republicată, privind evaluarea conformității produselor;
 • HG 622/2004, republicată, privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții;
 • HG 891/2004, republicată, privind stabilirea unor măsuri de supraveghere a pieței produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor, republicată;
 • OMAI 607/2005 pentru aprobarea Metodologiei de control privind reglementarea pieței produselor pentru construcții cu rol în satisfacerea cerinței de securitate la incendiu;
 • OMTCT 1558/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformității produselor pentru construcții, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMAI 770/2005 pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor și poligoanelor de încercări la foc și a celor de distrugere a muniției neexplodate, modificat și completat de OMIRA 311/2007;
 • 89/106/CEE, Directiva Uniunii Europene referitoarea la produsele pentru construcții;
 • EN 54-x / SR EN 54-x, seria de standarde sisteme de detectare si alarma la incendiu;
 • Normativ I18/1–01, proiectarea si execuția instalațiilor electrice interioare de curenți slabi aferente clădirilor civile și de producție;
 • Normativ I18/1-02, proiectarea  și execuția instalațiilor de semnalizare a incendiilor și a sistemelor de alarmare contra efracției din clădiri;
 • P118-99, Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;
 • NT 030-01, Ghid pentru evaluarea riscului de incendiu și a siguranței la foc la săli aglomerate;
 • NT 049-02, Ghid pentru evaluarea riscului de incendiu și a siguranței la foc pentru clădiri de spitale;
 • NT 050-02, Ghid pentru evaluarea riscului de incendiu și a siguranței la foc la căminele de bătrâni și persoane cu handicap;
 • EN 50130, EN 50131, EN 50132, EN 50133, EN 50134, EN 50136, EN 50398, standarde pentru sisteme de alarma;
 • Normativ I7-02, proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 Vca și 1500V cc;
 • SR CEI 60364-5-55:2005, Instalații electrice în construcții. Partea 5-55: Alegerea și instalarea echipamentelor electrice. Alte echipamente;
 • SR HD 384.5.56 S1:2003 Instalații electrice în construcții. Partea 5: Alegerea și instalarea echipamentelor electrice. Capitolul 56: Alimentarea pentru servicii de securitate;
 • etc

Pentru a mă dezmetici de la atâta învățat astăzi, sâmbăta, am ieșit în parc. În două parcuri: Cișmigiu și parcul Alexandru Ioan Cuza (cunoscut ca și Parcul IOR). Câteva fotografii:

P1150242 P1150251 P1150258 P1150308ps P1150244 P1150273 P1150263 P1150267 P1150270 P1150302

Articole asemanatoare:

Bogdan Turcanu

Bogdan Turcanu

One thought on “Cursuri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.