Cadou în centrul Sucevei

Suceava. 2015. Centrul orașului. Palatul de Justiție. Aglomerație. Fără locuri de parcare. Trotuare înguste. Mașini parcate pe trotuare. Pietonii fac slalom pe unde apucă. Cald. Puțin spațiu verde. Ce lipsește? Pai…ansamblului arhitectural ,,In memoriam”, edificat pentru comemorarea eroilor neamului de către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, parohia “Nașterea Maicii Domnului”. Pentru finlizare, Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române vrea să obțină în mod gratuit 240mp teren de la Ministerul Justiției. Ca doar e pentru eroi…

Proiectul de act normativ este în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Justiției (http://www.just.ro/MinisterulJustitiei/Actenormative/Proiectedeactenormativeaflateindezbatere/tabid/93/Default.aspx), iar propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Eu am trimis un email scurt. Oare câți cetățeni vor mai face acest lucru? Probabil puțini, dar ulterior să nu se întrebe ce caută popii pe terenul acela.

Mai jos aveți nota de fundamentare:

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind transmiterea unei părți de imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și darea acesteia în folosință gratuită Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române

            Proiectul de act normativ propus spre adoptare nu prezintă impact asupra domeniilor social, economic și mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislației în vigoare și intră sub incidența art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conținutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, nefiind necesară respectarea structurii prevăzute în anexa la această hotărâre.

Motivul emiterii actului normativ

Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Suceava și Judecătoria Suceava își desfășoară activitatea în imobilul situat în Municipiul Suceava, str. Ștefan cel Mare nr. 62, imobil compus din clădire cu demisol, parter și două etaje (având suprafața construită de 2.622 mp), precum și teren cu suprafața de 10.244 mp.

Imobilul este înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, fiind identificat cu numărul M.F.P. 34818.

Ministerul Justiției a primit o solicitare din partea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române având ca obiect atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 240 mp, aflată în vecinătatea Palatului de Justiție Suceava, în vederea finalizării, de către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, parohia “Nașterea Maicii Domnului”, a ansamblului arhitectural ,,In memoriam”, edificat pentru comemorarea eroilor neamului.

Curtea de Apel Suceava și Tribunalul Suceava, în calitate de utilizatori ai imobilului, și-au exprimat acordul privind constituirea unui drept de folosință gratuită cu privire la partea de imobil menționată.

Având în vedere faptul că, pe de o parte, suprafața de teren ce se propune a fi transmisă nu este strict necesară funcționării instanțelor judecătorești care își desfășoară activitatea în Palatul de Justiție din municipiul Suceava, iar, pe de altă parte, suprafața de teren menționată este destinată edificării, de către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, parohia “Nașterea Maicii Domnului”, a ansamblului arhitectural ,,In memoriam”, pentru comemorarea eroilor neamului, prezentul proiect de act normativ prevede, pe lângă constituire, pentru o perioadă de 20 de ani, a unui drept de folosință gratuită în favoarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, și transmiterea părții de imobil din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, instituție care va realiza o mai bună administrare a părții de imobil, în conformitate cu noua destinație a acesteia.

Cât privește constituirea dreptului de folosință gratuită asupra bunurilor proprietate publică, arătăm că acest drept se acordă, pe termen limitat, în favoarea instituțiilor de utilitate publică, astfel cum se precizează în art. 136 alin. (4) din Constituție și în art. 874 alin. (1) Cod civil. Potrivit dispozițiilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, “cultele recunoscute sunt persoane juridice de utilitate publică. (…)”, dispozițiile legale menționate constituind temeiul pentru darea în folosință gratuită către Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române a părții de imobil ce face obiectul prezentului proiect de Hotărâre a Guvernului.

Precizăm că partea de imobil nu face obiectul vreunei cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire, depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, nu este grevat de sarcini şi nu face obiectul vreunui litigiu.

Luând în considerare cele mai sus menționate, a fost întocmit proiectul de hotărâre a Guvernului menționat, pe care, dacă sunteți de acord, vă rugăm să-l adoptați.

DATELE DE IDENTIFICARE
a părții din imobilul aflat în proprietatea publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Justiției
în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
Nr. M.F.P. Adresă / Carte funciară / Număr cadastral Caracteristici tehnice ale bunului care se transferă Valoarea părții bunului care se transferă                   (lei) Administratorul de la care se transmite bunul / C.U.I. Administratorul la care se transmite bunul / C.U.I.
34818                             (parțial) România,                         Municipiul Suceava,         Str. Ștefan cel Mare nr. 62 /                         C.F. Nr. 38704,                 Nr. Top   1392; 1503/2 Teren                         Suprafața = 240 mp, din teren cu Suprafața totală = 10.244 mp 90702,47 lei,             din valoarea totală = 3.871.484 lei Ministerul Justiției           C.U.I 4265841 Secretariatul de Stat pentru Culte           C.U.I. 26429279

Oare Patriarhia va primi și parcul de lângă Palatul de Justiție pentru a tăia copacii și în locul cărora să înalte o cruce cu trei LED-uri?

Articole asemanatoare:

Bogdan Turcanu

Bogdan Turcanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.