Decizie privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 389 din data de 11 iunie 2012 a fost publicată Decizia președintelui Autoritarii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video. Aceasta decizie completează prevederile generale ale Legii numarul 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Ca și termen de implementare decizia 52/2012 impune 60 de zile pentru ca operatorii să poată efectua demersurile necesare pentru respectarea dispoziţiilor. Decizia ANSPDCP nr. 52/2012 puteți să o…