Autorizare sau declarare?

Pentru organizarea și desfășurarea activităților publice avem un cadru legislativ bine stabilit, și anume Legea 60/1991. Pentru cei care vor să o citească, o găsesc aici. Nici măcar nu este lungă, doar 30 de articole. Ideile principale sunt: Adunările publice ce urmează să se desfășoare în piețe, pe căile publice ori în alte locuri în aer liber se pot organiza numai după declararea prealabilă. Organizarea adunărilor publice se declară la primăriile municipale, orășenești sau comunale, pe teritoriul cărora acestea urmează să se desfășoare. Organizatorii adunărilor publice vor depune declarație scrisa la primărie, cu cel puțin 3 zile înainte de data…