Au apărut

Pe 17 mai 2012 a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 335 Hotarârea Guvernului numărul 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Dacă vă mai amintiți, v-am spus despre aceste modificări când erau în stadiul de proiect. Mulțumesc domnului Dan care m-a informat printr-un comentariu pe acest blog cu privire la această hotărâre. Conținutul H.G. 301/2012 este: Guvernul Romaniei   Hotarare nr. 301/2012 din 11/04/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 335 din 17/05/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,…

Autorizare sau declarare?

Pentru organizarea și desfășurarea activităților publice avem un cadru legislativ bine stabilit, și anume Legea 60/1991. Pentru cei care vor să o citească, o găsesc aici. Nici măcar nu este lungă, doar 30 de articole. Ideile principale sunt: Adunările publice ce urmează să se desfășoare în piețe, pe căile publice ori în alte locuri în aer liber se pot organiza numai după declararea prealabilă. Organizarea adunărilor publice se declară la primăriile municipale, orășenești sau comunale, pe teritoriul cărora acestea urmează să se desfășoare. Organizatorii adunărilor publice vor depune declarație scrisa la primărie, cu cel puțin 3 zile înainte de data…

Normativ I7-2011

Pe 14 noiembrie 2011 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 802 ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului privind aprobarea reglementarii tehnice „Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor”, indicativ I 7—2011. Aștept apariția modificărilor la I18 și P118.  

Proiect de modificari legislative

Pe site Ministerului Administrației și Internelor au fost postat pentru discuții publice proiecte de modificări legislative în domeniul pazei obiectivelor, valorilor și protecției persoanelor. Postez și pe acest site documentele de acolo, pentru a rămâne accesibile în cazul în care nu se vor mai putea accesa pe site-ul respectiv: Aș dori să semnalez modificările următoare: Adoptarea măsurilor de securitate se realizează în conformitate cu analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experți abilitați, ce dețin competențe profesionale dobândite pentru ocupația de evaluator de risc la efracție. Până la adoptarea standardului ocupațional pentru evaluator de risc…