Plictiseala mare în București

Ăștia din aprilie MAI adică Ministerul Administrației și Internelor se plictisesc în această perioadă și au scos un nou proiect legislativ de modificare a regulamentului privind circulaţia pe drumurile publice: 1. La articolul 89 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, lit.b1), cu următorul cuprins: „ b1) funcţionarii din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care efectuează semnalul în exercitarea atribuţiilor de control specifice, conform legii;” 2. Articolul 92 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 92. – (1) Poliţiştii rutieri, precum şi persoanele prevăzute la art. 89 alin.(1) lit.b1), aflate într-un autovehicul inscripţionat, potrivit legii,…