Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE


Țurcanu Bogdan-Gabriel

Suceava (România)
Sexul: bărbătesc | Data naşterii: 13 noiembrie 1981 | Naţionalitatea: română

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ

08/2015 – 03/2021 Șef formație operațională telecomunicații (Coordonator operațiuni rețea)
AKTA Telecom SA București (România), Zona Nord-Est (Botosani, Suceava, Iasi, Vaslui)

 • Asigurarea funcționării în parametrii a rețelei de telecomunicații electronice prin lucrări de întreținere și modernizare cu resurse interne și externe;
 • Bugetarea lucrărilor CAPEX necesare dezvoltării rețelei de telecomunicații, interconectărilor și extinderii ariei de acoperire;
 • Proiectarea rețelei de telecomunicații în tehnologie HFC în vederea modernizării sau în cazul extinderii zonei de acoperire;
 • Coordonarea echipelor de tehnicieni operațiuni rețea, jonctori fibră optică și administrator rețea din subordine;
 • Propunerea de soluții tehnice pentru îmbunatățirea funcționării rețelei precum și pentru depistarea și valorificarea zonelor cu potențial de cablare;
 • Coordonarea, verificarea și supravegherea directă a activitaților de instalare și întreținere a rețelelor de comunicații electronice;
 • Verificarea executării branșamentelor la abonați și a operațiunilor tehnice legate de relațiile contractuale cu abonații;
 • Efectuarea de controale în vedera depistării unor eventuale conectări frauduloase sau distrugeri de retea și pentru stabilirea concordanței dintre consumul real și cel scriptic în cazul lucrărilor efectuate;
 • Actualizarea bazei tehnice a rețelei de comunicații.

2019 Mentor
AKTA Telecom SA București (România), Punct lucru Iași

Mentor în cadrul proiectului „Programe de învățare la locul de muncă pentru elevi și studenți”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific: 6.13, 6.14 pentru studenți din cadrul Universitătii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași – Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

 • Obținerea infomațiilor despre grupul țintă din documente specifice;
 • Pregătirea spațiului de practică;
 • Instruirea participanților privind normele de securitate la locul de muncă;
 • Informarea grupului țintă privind sarcinile ce le revin;
 • Îndrumarea în îndeplinirea sarcinilor (conform legislației, adecvat nevoilor, la standarde de calitate realiste, folosind tehnici de motivare);
 • Urmărirea îndeplinirii obiectivelor stagiului de practică și urmarirea implementării măsurilor de protecția mediului conform specificului activității desfășurate;
 • Aplicarea de măsuri corective;
 • Întocmirea documentației care probează implementarea stagiului de practică;
 • Raportare.

02/2014 – 08/2015
Sef birou radiotelecomunicații (Manager operațiuni rețea)
AKTA Telecom SA București (România), Zona Botosani

 • Coordonarea, planificarea, organizarea și verificarea activităților de întreținere, construcție, extindere și modernizare a rețelelor de comunicații;
 • Planificare, organizarea și coordonarea activității echipei de tehncieni din subordine;
 • Instruirea și evaluarea echipei de lucru din subordine.
 • Asigurarea funcționării în parametrii a rețelei de telecomunicații electronice prin lucrări de întreținere și modernizare cu resurse interne și externe;
 • Întocmirea propunerilor de buget pentru proiecte de modernizare și extindere a infrastructurii;
 • Realizarea de proiecte tehnice pentru lucrările necesare în rețelele de telecomunicații din zona;
 • Actualizarea bazei tehnice a rețelei de comunicații.

03/2008 – 07/2017
Director tehnic
Netcom Activ SRL, Suceava (România)

 • Proiectare sisteme de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu, sisteme de detecție și semnalizare la efracție și control acces, sisteme de televiziune cu circuit închis (TVCI);
 • Elaborare soluții tehnice pentru rețele structurate voce-date;
 • Elaborare soluții tehnice pentru sisteme de climatizare și ventilație;
 • Monitorizare execuție lucrări;
 • Configurare și punere în funcțiune a sistemelor de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu, a sisteme de detecție și semnalizare la efracție și control acces, a sistemelor de televiziune cu circuit închis;
 • Administrare echipamente IT în cadrul firmei cât și la diferiți clienți;
 • Oferirea de suport tehnic de la distanță și în pe teren clienților și colegilor;
 • Dezvoltare aplicații software pentru uz intern.

09/2007 – 03/2008 Inginer
Netcom Activ SRL, Suceava (România)

 • Proiectare sisteme de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu, sisteme de detecție și semnalizare la efracție și control acces, sisteme de televiziune cu circuit închis (TVCI);
 • Configurare și punere în funcțiune a sistemelor de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu, a sisteme de detecție și semnalizare la efracție și control acces, a sistemelor de televiziune cu circuit închis;
 • Instalare și configurare echipamente IT.

06/2007 – 09/2007 Administrator de rețea de calculatoare
SC RCS & RDS SA, București (România), Punct de lucru Suceava

 • Organizarea activității de preluare, înregistrare, analiză, remediere pentru problemele reclamate de către clienți;
 • Coordonarea echipelor de intervenție pentru remedierea deranjamentelor;
 • Instalare, configurare, monitorizare servere și echipamente de rețea.

01/2006 – 06/2007 Administrator de rețea de calculatoare
Netcom Impex SRL, Suceava (România)

 • Administrare servere (freeBSD) și echipamente de rețea (switch-uri Layer 2 și Layer 3, echipamente VOIP, alte dispozitive);
 • Gasirea soluțiilor tehnice – atât hardware cât și software – pentru o dezvoltare continuă a rețelei metropolitane a organizației;
 • Definirea și implementarea regulilor de securizare a accesului în rețea;
 • Monitorizare incidentelor de securitate;
 • Coordonarea departamentului de suport tehnic și remediere deranjamente;
 • Oferirea de suport tehnic telefonic clienților;
 • Dezvoltarea de aplicații software pentru managementul centralizat al clienților rețelei cu toate informațiile inclusiv situații financiare;
 • Colaborarea cu alți ISP de la nivel local și național;
 • Configurari complexe protocoale de rutare dinamica BGP/OSPF, trafic shapping, QoS.

01/2005 – 01/2006 Administrator de rețea de calculatoare
Netcom Activ SRL, Suceava (România)

 • Administrare servere și echipamente de rețea specifice unei rețele metropolitane;
 • Oferirea de suport tehnic telefonic clienților;
 • Monitorizarea proactivă a întregii infrastructuri.


EDUCAȚIE ȘI
FORMARE
2020 Program de specializare „Evaluator de risc la securitate fizică”
Profesional Security Division SRL, Ilfov (România)

 • Aplicarea procedurilor de calitate în procesul de evaluare;
 • Comunicarea în domeniul riscului;
 • Documentarea în vederea realizării evaluarii de risc la securitate fizică a obiectivului;
 • Stabilirea contextului de evaluare a riscurilor la securitatea fizică a obiectivului;
 • Indentificarea, analiza si estimarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului;
 • Monitorizarea și revizuirea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului.

2019 – 2020 Program postuniversitar de formare si dezvoltare profesională „Fundamentele securității cibernetice”
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, (România)

 • Operarea cu concepte si metode stiintifice in tehnologia informatiei si a comunicatiilor
 • Executarea unor sarcini profesionale complexe, in conditii de autonomie si independenta profesionala individual sau in grup

2019 Cursuri CCNA Routing and Switching
CISCO

Parcurgerea modulelor de instruire: CCNA R&S: Introduction to Networks, CCNA R&S: Routing and Switching Essentials, CCNA R&S: Connecting Networks, CCNA R&S: Scaling Networks.

2018 Program de specializare „Manager proiect” (cod COR 242101)
AVI EURO JOBS&TRAINING SRL, București (România)

 • Stabilirea scopului proiectului
 • Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului
 • Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului
 • Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru proiect
 • Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect
 • Managementul riscurilor
 • Managementul echipei de proiect
 • Managementul comunicarii in cadrul proiectului
 • Managementul calitatii proiectului

2017 Program de specializare „Formator” (cod COR 242401)
STRUCTURAL EURO FOND&TRAINING SRL, București (România)

 • Pregatirea programului/stagiului de formare
 • Pregatirea formarii practicce
 • Realizarea activitatilor de formare
 • Evaluarea participantilor la formare
 • Evaluarea programului/stagiului de formare

2011 Curs de perfecționare „Proiectant sisteme de securitate” (cod COR 214319)
Asociatia Romana pentru Tehnica de Securitate, București (România)

 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta
 • Aplicarea normelor de protectia mediului
 • Aplicarea procedurilor de calitate
 • Elaborarea analizei de risc privind protectia persoanelor si valorilor
 • Elaborarea specificatiei tehnico-operative a sistemului de securitate
 • Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de detectie si semnalizare la efractie si control acces, a sistemului tehnic de detectare, semnalizare si alarmare la incediu, a sistemului tehnic de televiziune cu circuit inchis (TVCI) si a sistemului tehnic de monitorizare
 • Elaborarea proiectului sistemului tehnic de detectie si semnalizare la efractie si control acces, a sistemului tehnic de detectare, semnalizare si alarmare la incediu, a sistemului tehnic de televiziune cu circuit inchis (TVCI) si a sistemului tehnic de monitorizare
 • Intocmirea de devize
 • Monitorizarea executie proiectului

2009 Curs de perfecționare „Inginer sisteme de securitate” (cod COR 214438)
Asociatia Romana pentru Tehnica de Securitate, București (România)

 • Organizarea activitatilor de instalare a sistemelor tehnice de securitate
 • Instalarea sistemelor tehnice de detectie si alarmare la efractie si control al accesului, a sistemelor tehnice de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu, a sistemelor tehnice de televiziune cu circuit inchis (TVCI)
 • Realizarea sistemelor tehnice de monitorizare
 • Asigurarea testarii, evaluarii si punerii in functiune a echipamentelor si sistemelor tehnice sistemelor tehnice de detectie si alarmare la efractie si control al accesului, a sistemelor tehnice de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu, a sistemelor tehnice de televiziune cu circuit inchis (TVCI), si a sistemelor tehnice de monitorizare
 • Asigurarea mentenantei si service-ului pentru sistemele tehnice de detectie si alarmare la efractie si control al accesului, sistemele tehnice de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu, sistemele tehnice de televiziune cu circuit inchis (TVCI), si sistemele tehnice de monitorizare
 • Instruirea beneficiarului asurpa utilizarii si intretinerii sistemului

2007 Curs „Planificare si optimizarea retelelor WCDMA, UMTS, (3G)”
Asociatia Scoala Politehnica Bucuresti, București (România)

2006 – 2008 Masterat Management informatic in industrie si administratie
Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava (România)

2001 – 2006 Studii de licență – Inginer diplomat – specializarea Calculatoare
Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava (România)

1997 – 2001 Studii liceale, atestat profesional „Electronist montator, depanator tehică de calcul”
Grup Școlar Industrial “Gheorghe Asachi”, Botoșani (România)

COMPETENTE
PERSONALE

Limba materna româna
Limba straine engleză
Comprehensiune orală: B2 – Utilizator independent
Citit – B2 – Utilizator independent
Conversați: B2 – Utilizator independent
Exprimare scrisă: B2 – Utilizator independent
Scris: B2 – Utilizator independent
Alte competente dobândite prin cursuri – Curs Nexans – Cunoștințe referitoare la standarde LAN, instalare LANmark-5, 6, 6A, 7, 7A and LANmark-OF, principii și teorii generale despre fibră optică, metode de testare OTDR & LSPM;
– Cunoștinte despre funcționare și compentențe privind instalarea și intervenția în vederea remedierii defecțiunilor la echipamentele de climatizare Daikin Split / SkyAir / VRV / ERX obținute în urma cursului de la Brunn am Gebirge, Austria;
– Compentențe de configurare și punere în funcțiune a centralelor de detecție a începutului de incendiu din gama SYNOVA în urma instruirii oferite de către producător – Siemens;
– Diagnosticare și reparare în garanție și postgaranție a echipamentelor DELL (servere, desktop, notebook, imprimante) – DELL Certified System Expert.

Competențe dobândite la locul de muncă Prin natura funcțiilor ocupate in cadrul organizațiilor în care mi-am desfășurat activitatea mi-am îmbunătățit abilitățile de comunicare și cele de lucru în echipă, iar totodata am dobândit competențe organizatorice prin activitățile de conducere a altor persoane și coordonare a proiectelor.
Pe partea tehnica, proiectele în care am fost implicat au necesitat cunoștinte de rețelistică (de la conectică, adresare IPv4/IPv6 la rutare statica și dinamică-BGP, OSPF, firewall, wireless etc), instalare și configurare sisteme de operare (Windows/Linux/freeBSD), configurare servicii (Active Directory, Samba, Apache, Nginx, Postfix etc). Deasemenea am experiența în configurare/utilizare unelte monitorizare rețea (Nagios, Cacti, Zabbix) și virtualizare (VMware).
Pe partea de dezvoltare software, experiența se reduce la PHP, iar din punct de vedere al bazelor de date doar MySQL/PostgreSQL.

Permis de conducere Categoria B din februarie 2000.